donderdag 2 t/m woensdag 8 juni 2016
meesterproef

In 5 VWO ga je werken aan een meesterproef die je aan het eind van het jaar aan je docent en je klasgenoten presenteert. De presentatie kan op verschillende manieren gerealiseerd worden. Te denken valt aan een kleine documentaire op film, een expositie met toelichting, een powerpoint-presentatie, een interessante lezing, een kleine dramapresentatie (toneelstukje) en - mits goed en tijdig afgesproken - wellicht een excursie. De presentatie moet uiteraard inhoudelijk goed in orde zijn en blijk geven van voldoende diepgang en daarnaast interessant zijn voor toehoorders die zich niet bijzonder verdiept hebben in het betreffende onderwerp. In de meesterproef dien je tenminste 2 culturele activiteiten (meer mag, hoeft niet) geïntegreerd te hebben. Indien je ervoor kiest de meesterproef met zijn tweeën te doen, dan dien je tenminste 4 culturele activiteiten hierin te verwerken. Tenminste een daarvan moet een activiteit betreffen die horizonverbredend voor je is, d.w.z. een activiteit waarvan je denkt dat die buiten je interessegebied valt of waarmee je tot op heden nog geen kennis hebt gemaakt. 

Onderzoeksvraag 

Het is bij de meesterproef de bedoeling dat je een onderzoek uitvoert en bij een onderzoek hoort altijd een onderzoeksvraag. Maar wat houdt dat nou eigenlijk in? Om je een idee te geven, publiceren we hier eerst wat daarover geschreven wordt in de aanwijzingen voor het profielwerkstuk, dat je volgend jaar gaat uitvoeren: 

Een goed gedefinieerde onderzoeksvraag is een noodzakelijke voorwaarde om een werkstuk te kunnen maken. In de loop van je onderzoek zul je ongelofelijk veel informatie tegenkomen, waarbij je voortdurend keuzes zult moeten maken wat je er wél van kunt gebruiken en wat niet en de enige maatstaf om die keuzes te maken, is je onderzoeksvraag en daarvan afgeleide deelvragen. Bovendien kun je aan de hand van een duidelijke onderzoeksvraag beter conclusies formuleren. 

Hoe belangrijk een onderzoeksvraag ook is, het blijft een hulpmiddel. Als je eenmaal bezig bent, kan het voorkomen dat je merkt dat je onderzoeksvraag (of een deelvraag daarbij) toch niet helemaal voldoet. Het is dan vaak verstandig om ze, in overeenstemming met je begeleider, bij te stellen. 

Globaal kunnen er verschillende soorten onderzoeksvragen worden aangegeven:  

  • Beschrijvende of beeldvormende onderzoeksvragen: Op basis van onderzoek beschrijf je een situatie of persoon. Dat lijkt het meest gemakkelijk, maar juist hier ligt het gevaar op de loer dat je niet goed kunt bepalen welke informatie nodig is voor je betoog en welke niet. Zorg daarom zeker bij dit soort onderzoeken voor zeer concrete deelvragen.
  • Vergelijkende onderzoeksvragen: Je probeert dan overeenkomsten en/of verschillen aan te geven. 
  • Verklarende onderzoeksvragen: Je zoekt dan een antwoord op de vraag "Hoe komt het dat...?" 
  • Waardebepalende of evaluatieve onderzoeksvragen: Je geeft dan een oordeel over het verloop van een onderzoek en verbindt daar aan het einde een conclusie aan. 
  • Voorspellende onderzoeksvragen: Je stelt een hypothese op die aangeeft hoe een bepaald onderzoek volgens jou zal verlopen en gaat dan na of dat ook inderdaad zo is. 
  • Probleemoplossende onderzoeksvragen: Je probeert op basis van onderzoek een concreet probleem op te lossen. 
Dit is uiteraard slechts een zeer algemene opsomming. Zeker wanneer je een afwijkende vorm van presentatie kiest (bij voorbeeld een ontwerp of een audio-visuele presentatie), zul je ook afwijkende doelstellingen voor je onderzoek kunnen opstellen. Overleg hierover met je begeleider. 

ENKELE SUGGESTIES VOOR HET SEIZOEN 2014-2015

thematisch onderzoek
Je kunt twee of meer voorstellingen thematisch vergelijken. Daarvoor is het wel nodig dat je ook voorstellingen vindt die echt hetzelfde thema behandelen of in ieder geval erg dicht bij elkaar in de buurt zitten, anders ga je appels met peren vergelijken en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Hieronder vind je een paar suggesties voor het komende theaterseizoen, maar je mag natuurlijk ook zelf met voorstellen komen:

thema: Eerste Wereldoorlog

In 2014 is het precies honderd jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. Het ligt dus voor de hand dat er ook in de kunstwereld veel wordt gedaan rondom dit thema.


GAVRILO PRINCIP
De Warme Winkel
wo 5 november

Rotterdamse Schouwburg
Grote Zaal, 20.15uOp 28 juni 1914 beraamt Gavrilo Princip met vijf vrienden een aanslag op de Habsburgse troonopvolger Franz Ferdinand tijdens zijn bezoek aan Sarajevo. Pistolen haperen, granaten ontploffen niet of te laat - de aanslag mislukt. Franz Ferdinand besluit de route van zijn bezoek te wijzigen. Gavrilo gaat teleurgesteld en hongerig een bakker binnen. Als hij naar buiten komt, komt de kroonprins net voorbij. Gavrilo is te laat om zijn pistool te trekken, maar wie schetst zijn verbazing: de auto stopt verderop en komt achteruit teruggereden. Het laatste wat Franz Ferdinand ziet, is een klein mannetje met smalle schouders en een dun snorretje... Het gevolg is de Eerste Wereldoorlog. Hoe toevallig kan de geschiedenis lopen?

Weer laat de Warme Winkel zich verbazen door de geschiedenis. Gavrilo Princip is een voorstelling over een wereld die op het punt staat te verdwijnen, over een boerenlul die de elite omverwerpt, over de subjectiviteit van geschiedschrijving, over de machtige hand van het toeval en over het recht in eigen hand nemen. De groep speelt na en geeft tegelijkertijd commentaar. Een maniakale, orgastische, theatrale reconstructie, die uiteindelijk alleen een slagveld achterlaat.

Door en met Jeroen de Man, Maria Kraakman, Vincent Rietveld, Mara van Vlijmen en Ward Weemhoff

inleiding (gratis) door Walther van den Heuvel (hoofd programmering) om 19.15u.

www.dewarmewinkel.nl 


FRONT
NTGent / Thalia Theater Hamburg
wo 26 / do 27 november

Rotterdamse Schouwburg
Grote Zaal, 20.15u
In FRONT, geregisseerd door Luk Perceval, krijgen de onfortuinlijke manschappen van de Grote Oorlog 1914-1918 opnieuw een menselijk gezicht. Niet zozeer door een historische reconstructie of een gekostumeerde evocatie, wel door een suggestieve polyfonie, meer bepaald van de stellingoorlog in de IJzervlakte, de plek waar de twee frontlinies - de Duitsers versus de Geallieerden - al in oktober 1914 tot stilstand kwamen, hun laarzen vastgezogen in de kille modder van de Westhoek. Op deze symbolische plek werd er drie jaar lang gevochten voor elke meter grond, waarbij de loopgraven soms zo dicht tegen elkaar lagen dat soldaten elkaar zelfs konden horen. FRONT biedt een impressie van het leven aan weerszijden van deze voorste linie, met getuigenissen in het Duits, Frans, Nederlands en Engels.

De Duitse speeltekst is gebaseerd op Im Westen nichts Neues, een beroemde roman uit 1929 van Erich Maria Remarque. De Duitse auteur had zelf aan het front gevochten en schreef een bestseller over zijn wedervaren als 'Frontschwein' - kanonnenvlees, zeg maar - met een openheid die niet door iedereen in Duitsland werd gewaardeerd. In de jaren dertig werd hem het Duitse staatsburgerschap zelfs ontnomen: Remarque verbleef toen al in Zwitserland en begon uiteindelijk een nieuw leven in de Verenigde Staten, waar zijn boek in 1930 was verfilmen als All Quiet on the Western Front. Voor de speeltekst aan de zijde van de Geallieerden is er onder meer geput uit het oorlogsdagboek van de Franse soldaatvrijwilliger Henri Barbusse: Le Feu uit 1918. Daarnaast zijn er personages gecreëerd op basis van tijdsdocumenten, brieven en krantenknipsels.

De meertalige teksten krijgen een vertaling via boventiteling en worden live ondersteund door de muziek van Ferdinand Försch. Deze eigenzinnige componist en instrumentenbouwer is afkomstig uit Hamburg en creëert een uniek klanklandschap: een sfeer waarin het gesproken woord als het ware wordt opgetild.

Door en met Steven van Watermeulen, Oscar van Rompay, Peter Seynaeve, Katelijne Verbeke, Gilles Welinski, Oana Solomon, Burghart Klaussner, Benjamin-Law Klon, Bernd Grawert, Steffen Siegmund en Patrick Bartsch

inleiding (2,50) 18.45u - 19.15u (wo 26), 19.15u - 19.45u (do 27)


Hotel Modern
vr 12, za 13 december

Kleine Zaal, 20.30uMiljoenen soldaten schreven vanuit de loopgraven van de Eerste Wereldoorlog brieven naar het thuisfront. Miljoenen soldaten stierven, in het vuur, door kogels of granaatscherven, in de modder of door ziekten. Miljoenen soldaten kwamen thuis met verhalen die niet altijd gehoord werden. 

Hotel Modern en geluidenmaker Arthur Sauer maken iets van de oorlogservaringen voelbaar, met fragmenten uit soldatenbrieven en verslagen. In het theater bouwen ze loopgraven, bossen en stellingen met potgrond, peterselie en roestige spijkers. De spelers manipuleren poppetjes en spelen zo oorlogsscènes op miniatuurformaat, die met camera's worden gefilmd, groot geprojecteerd, en live van een soundtrack voorzien. De verbeeldingskracht doet de rest.

Hotel Modern speelde De Grote Oorlog al over de hele wereld. "The horror of war comes uncomfortably close", schreef een Engelse krant. "Het is net echt. Het is de enige juiste stijl om het onvoorstelbare draaglijk te maken." (NRC Handelsblad)

www.hotelmodern.nl

maatschappelijk onderzoek
Je kunt ook een onderzoek doen naar diverse maatschappelijke aspecten van kunst. Welke rol speelt kunst in onze maatschappij? Wie houden zich ermee bezig? Op welke manier wordt ermee omgegaan en erover gesproken? Hoe aanwezig is kunst in het dagelijks leven? Is het elitair of juist iets voor de grote massa? Iedereen vindt wel iets van kunst. Wat is nog kunst en waar houdt kunst op kunst te zijn?

onderwerp: kunst en het grote geld


Waarom worden er tegenwoordig voor sommige kunstwerken zulke enorme sommen geld neergeteld? Voor For the love of God, de met diamanten ingelegde schedel van Damien Hirst, werd 75 miljoen euro betaald, wat misschien nog gerechtvaardigd werd door het kostbare materiaal. Maar er was heel wat beroering toen van ons belastinggeld voor 82 miljoen gulden (37 miljoen euro) Mondriaans onvoltooide werk Victory Boogie Woogie werd aangekocht voor het Haagse Gemeentemuseum. 
Is kunst nog wel beschikbaar voor het publiek als het steeds meer wordt aangekocht door steenrijke privé-personen die het doen verdwijnen in kluizen i.p.v. in musea? En wat doet dit met kunstenaars zelf? Vincent van Gogh heeft nooit een cent gezien van de enorme opbrengst van zijn schilderijen maar kunstenaars als Damien Hirst en Jeff Koons zijn tijdens hun leven aardig "binnengelopen". Zijn zij nog wel kunstenaars of ordinaire geldwolven?
Werken van Koons zijn o.a. te zien in het Stedelijk Museum in Amsterdam, maar  ga zelf eens op zoek. In diverse musea dichtbij zijn ook onbetaalbare werken te aanschouwen.

onderwerp: provocerende kunst

onderwerp: "dat kan mijn neefje van vier ook!"


Zou de museumbezoeker die in 1986 in het Amsterdamse Stedelijk Museum het schilderij Who's afraid of Red, yellow and blue van Barnett Newman met een stanleymes bewerkte, dat misschien gedacht hebben? 
Feit is in ieder geval dat er nogal eens door mensen over sommige moderne en hedendaagse kunst wordt gezegd dat er "geen kunst aan is", dat ook een kind zoiets zou kunnen maken. Waarom vinden veel experts dat dan wel waardevolle kunst? Wat is kunst dan eigenlijk? Aan wat voor criteria moet goede kunst voldoen, volgens de experts, de kunstenaars zelf, het publiek? Toen het vernielde schilderij later werd gerestaureerd, bleek de restaurateur zelf in ieder geval kennelijk ook te denken dat het om prutswerk ging, want anders dan de kunstenaar zelf, bleek bij de restauratie de verfroller te zijn gehanteerd...

Waar leg jij de grens? Moet je per se kunnen zien wat een kunstwerk voorstelt of niet? Is het nodig om te begrijpen waar het over gaat? Is hedendaagse kunst alleen iets voor snobs of ook voor het grote publiek? Kun je een kunstwerk dat je aanvankelijk afdeed als onzin of broddelwerk toch beter gaan waarderen als je iets meer weet over de context waarin het gemaakt is? Zijn wij nog in staat onbevangen als een kind naar een kunstwerk te kijken? 

Je kunt je bij dit onderwerp allerlei vragen stellen en je zou het ook nog kunnen combineren met een toneelvoorstelling die dit seizoen in de Rotterdamse Schouwburg wordt gebracht, nl. 


KUNST
Dood Paard
wo 19 november

Rotterdamse Schouwburg
Kleine Zaal, 20.30u

Serge, Mark en Ivan zijn al vijftien jaar vrienden. Serge wil al wel eens geld uitgeven aan moderne kunst. Mark niet. Ivan weet het niet zo goed. Serge koopt een wit schilderij voor 60.000 euro. Mark vindt dit belachelijk en laat dat merken. Ivan zit tussen beide partijen in, probeert de brokken te lijmen en maakt er ondertussen zelf een paar. Of de vriendschap zal overleven, is de vraag.

Leerlingen die ook Frans in hun pakket hebben, zouden ook het toneelstuk kunnen lezen: het is een eenakter (Art) van de beroemde Franse toneelschrijfster Yasmina Reza.onderwerp: kunst in de openbare ruimte


Om kunst te zien hoef je echt niet naar een museum. Overal in de openbare ruimte is gratis kunst te zien. Vaak heb je het in eerste instantie niet eens door, op andere momenten stuit een kunstwerk op grote weerstand, zoals bijvoorbeeld destijds 'Kabouter Butplug' die inmiddels op het Eendrachtsplein staat. 
En dan heb je nog de tegenstelling tussen "officiële straatkunst" zoals de beeldenroute op de Westersingel en "illegale straatkunst" zoals graffiti, die natuurlijk weer in allerlei soorten bestaat. Een website die precies aangeeft waar je (legale) openbare kunst vindt in Rotterdam is www.openbarekunst.nl. 

historisch onderzoek
Hier begeef je je misschien al gauw op het terrein van het vak Kunst Algemeen, maar er zijn natuurlijk al gauw dwarsverbanden met dit vak. Laten we de scheidslijn zo trekken: kunststromingen en kunsthistorie is natuurlijk vooral het domein van Kunst Algemeen, maar zoals je hierboven ook al zag, kun je ook kijken naar de maatschappelijke aspecten van kunst en daarbij kun je ook focussen op belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis waarin kunst een centrale rol heeft gespeeld. 

onderwerp: spectaculaire kunstroven


In de loop der eeuwen hebben er enkele spectaculaire kunstroven plaatsgehad. Wist je bijvoorbeeld dat  zelfs in 1911 de Mona Lisa uit het Louvre is gestolen? 
En honderd jaar later was onze eigen stad wereldnieuws: via een openstaande achterdeur wisten enkele dieven de Kunsthal te betreden en wat is er vervolgens met hun buit gebeurd? Het gerucht ging al snel dat de moeder van een van de dieven de schilderijen in de kachel had gegooid... De meest spectaculaire en mysterieuze verdwijning is misschien wel die van het paneel "De rechtvaardige rechters" van het schitterende Lam Godsretabel in de Sint-Baafskathedraal in Gent in 1934. Er zijn talloze boeken en theorieën over verschenen. Het paneel is later vervangen door een kopie, maar het origineel is nog altijd niet teruggevonden...
Loont het tegenwoordig nog wel de moeite om kunst te roven? Wat wordt er gedaan om kunstroof te voorkomen en hoe wordt er gehandeld als het toch gebeurt?

ontmoeting van verschillende kunstdisciplines

ART ROCKS - kunst inspireert tot het maken van kunst

Museum Boijmans van Beuningen

t/m 18 januari 2015

Een mooie kans wanneer je zelf een instrument speelt. Gebruik deze mogelijkheid om de combinatie te maken tussen muziek en beeldende kunst. Laat je inspireren door de collectie van het museum om zelf een compositie te schrijven.

"De unieke muziekcompetitie Art Rocks is terug, dit keer een landelijke editie. De Grote Prijs van Nederland is partner van Art Rocks. De musea dagen muzikanten uit het hele land uit zich te laten inspireren door iconen uit hun collecties. De inschrijving voor de muziekcompetitie start op 1 september 2014.

Tijdens Art Rocks organiseert Museum Boijmans Van Beuningen, net als de andere musea, masterclasses, workshops, optredens en andere events waar muzikanten en liefhebbers kunnen genieten van kunst en muziek. Een unieke kans om muziek en topkunst te zien, te horen en te beleven: kunst inspireert tot het maken van kunst. Singer-songwriter Eefje de Visser en rapper Akwasi treden op als ambassadeurs van Art Rocks en zijn te horen en te zien tijdens de finale en geven masterclasses in de musea.

Doe mee
Museum Boijmans Van Beuningen roept muziektalenten van amateur tot professioneel op om deel te nemen. Net als in de eerste editie zoekt Art Rocks muzikanten uit alle genres: van jazz tot klassiek, van orgel tot beats, van een koor tot singer-songwriter. Het museum daagt hen uit om een nummer te schrijven bij de mooiste werken uit de museumcollectie. De beste acts treden op in het museum tijdens de Museumronde en maken kans op een plaats in de finale in samenwerking met Eurosonic Noorderslag. Niet alleen een jury bepaalt de finalisten, maar ook het publiek kan weer stemmen. De zeven finalisten mogen een videoclip laten maken bij hun ingezonden track en de winnaar ontvangt een mooie prijs."


Ga voor meer informatie naar de website vanmuseum Boijmans van Beuningen.

van 11 oktober 2014 t/m 18 januari 2015
Willen we echt iedere zes maanden een nieuwe garderobe of kan mode langer mee? Moet de pasvorm van een jurk voldoen aan het heersende schoonheidsideaal of kan het ook anders? Wat is de rol van mode in de opmars van de zogenaamde ‘wearable technology’, zoals Google Glass? Dit zijn de fundamentele vragen die centraal staan bij de nieuwste generatie modeontwerpers. Museum Boijmans Van Beuningen toont dit najaar de mode van de toekomst, met werk van onder anderen Viktor & Rolf, Christophe Coppens (België), Hussein Chalayan (Cyprus) en Rejina Pyo (Korea).

Een tentoonstelling over futuristische mode. En dat terwijl in Den Haag een tentoonstelling begint over mode uit de negentiende eeuw! Een mooie kans om eens goed te kijken wat er zoal gebeurt is in de tussenliggende tijd. Wat heeft invloed op hoe de mode eruitziet in een bepaalde tijd? Wat zie je terug van de inspiratie van de mode van toen op de mode van nu?
van 11 oktober 2014  t/m 22 maart 2015
Ruisende zijde, adembenemende borduursels, ruches en grote crinolines. Wollen maatkleding voor dandy’s en chique baljurken voor ladies. Dit najaar sprankelen de kostuums uit de tijd van Jane Eyre, Eline Vere, Jane Austen’s Pride and Prejudice en Downton Abbey in volle glorie in een grote tentoonstelling over mode in de 19de eeuw. Naast complete kostuums is er aandacht voor schitterende accessoires, strakke korsetten en originele modeprenten en foto’s. Veel stukken zijn speciaal voor deze tentoonstelling gerestaureerd en worden voor het eerst aan het publiek getoond. Hoe actueel de 19de eeuw nog steeds is, blijkt uit hedendaagse creaties die in de tentoonstelling zijn opgenomen. Modeontwerpers laten zich vandaag de dag inspireren door 19de-eeuwse vormen, silhouetten of technieken uit de 19de eeuw: het schitterende borduurwerk van Jan Taminiau, het dandyisme van Vivienne Westwood en de (donkere) romantiek van Jean Paul Gaultier en Edwin Oudshoorn.

Vaak zijn aan tentoonstellingen in musea ook lezingen gekoppeld. Dat is natuurlijk een ideaal moment om veel informatie te verzamelen. Bijvoorbeeld in Den Haag:

Lezing: Romantische mode in de 19de eeuw, Vorm en Silhouet

21-12-2014 - 14.00 tot 14.45 uur
€5,- p.p. (excl. entree museum)

Er is geen eeuw waarin het modesilhouet van de vrouw zo drastisch en vaak veranderde als in de 19de eeuw. Modebewuste dames onderwierpen zich aan het snelle tempo waarin taillehoogtes en rokbreedtes veranderden. In moderne ogen is het opvallendste aan de 19de-eeuwse kleding dat zij er zo ongemakkelijk uitziet. Na de Eerste Wereldoorlog kon de modieuze vrouw zich voor het eerst zonder hulp aankleden. Dit was eerder nog niet mogelijk, door de gebruikelijke rugsluitingen en/of te kleine haakjes en oogjes op plaatsen waar je zelf niet bij kon. In de loop van de eeuw werden sport, wandelen en reizen buitenshuis steeds geliefder. Mede hierdoor ontstond vraag naar meer praktische kleding en letterlijk meer bewegingsvrijheid. De vrouwenmode zou zich definitief gaan emanciperen, klaar voor de 20ste eeuw. 

Algemene informatie:
Spreker: Wendy Fossen
Tijd: 14.00 - 14.45 uur
Locatie: aula, Gemeentemuseum Den Haag
Prijs: €5,- p.p., excl. entree museum (entreekaart voor het museum verplicht)
Reserveren voor de lezing is niet mogelijk
Tip: houd rekening met een wachtrij bij de kassa  


Naast lezingen zijn er ook veel workshops te vinden. Natuurlijk ook een mooi uitgangspunt voor je eigen presentatie!

Bijvoorbeeld bij de SKVR, deze workshop werd op de website van het fotomuseum genoemd: 

WORKSHOP PORTRETFOTOGRAFIE
- Geluksmomenten

SKVR Fotografie en Media

Nederlands Fotomuseum

Deze speciale portretworkshop vindt plaats in de grote studio van SKVR Fotografie & Media. Gelukkige mensen worden gefotografeerd in een professionele studio. Hoe laat je het geluk van de foto afspatten? In korte tijd leer je werken met professionele studiobelichting om het geluk zo goed mogelijk vast te leggen. Modellen zijn aanwezig tijdens de workshop.


Deze workshop sluit aan bij het thema van de Fotoweek ‘Kijk! Mijn geluk” en wordt verzorgd door Hester Blankestijn; fotograaf en docent bij SKVR Fotografie & Media.van 12 oktober 2014 tot 8 februari 2015

"Bond, James Bond." Vanaf het moment dat Sean Connery deze beroemde naam uitspreekt aan het begin van Dr. No, heeft Agent 007 de wereld veroverd. De innemende geheim agent is niet enkel succesvol op het witte doek, maar staat sinds vijf decennia symbool voor het meest succesvolle merk in de filmgeschiedenis. De filmheld heeft een onuitwisbare invloed uitgeoefend op het gebied van kunst, muziek, mode, technologie, design en lifestyle.

De tentoonstelling Designing 007: Fifty Years of Bond Style, vanaf oktober 2014 in de Kunsthal Rotterdam te zien, presenteert de wereld van innovatie en actie, stijl en aantrekkingskracht van de meest bekende en favoriete geheim agent. Meer dan 500 gadgets, kostuums, iconische auto's, story boards, grafische ontwerpen en rekwisieten bieden samen met vele filmfragmenten een ongeëvenaarde multimediale beleving van vijftig jaar filmgeschiedenis van James Bond.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten